Group S Logo

Presta Web

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om uw lonen te behandelen.
Een toepassing voor loonbeheer gericht op KMO’s.
Presta Web screen 1 Presta Web screen 2 Presta Web screen 3

100% Web
Geen installatie vereist

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig
Geen opleiding nodig

Sterk beveiligd

Waar en wanneer u het wil!
Beschikbaar op PC/Mac, tablet en smartphone

Eén unieke omgeving
Beheer er meerdere juridische entiteiten

Gegevens van de werknemers

Employee 1

Snelle en eenvoudige invoer

Dankzij onze automatische aanvullingen gaat het ingeven van gegevens zeer snel.

Voorbeeld : aan de hand van het rijksregisternummer kunnen we meteen het geslacht en de geboortedatum van de werknemer afleiden. Twee gegevens die u niet meer zelf moet ingeven.

Employee 2

Automatisch opslaan

Men kan de ingave van een nieuwe medewerker onderbreken, om op een later tijdstip te hernemen zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen.

Employee 3

Weinig kans op fouten

Door middel van controles en dynamische regels helpen we u om alle gegevens te beheren zonder belangrijke elementen te vergeten. Zo beperken we het risico op fouten.

Voorbereiding van het loon

Calendar 1

Kalenders

De kalenders worden vooraf ingevuld op basis van de gegevens die door het systeem gekend zijn:

  • het uurrooster van de medewerkers
  • de feestdagen
  • de vooruitzichten
Calendar 2

De afwezigheden vermelden

Een medewerker is een volledige week met verlof? In twee klikken voert u het in!

Calendar 3

Looncomponenten

De looncomponenten (premies, maaltijdcheques, voordelen in natura, etc.) worden eveneens voorbereid op basis van de door ons gekende informatie. U kan zelf gegevens toevoegen, tijdelijk onderbreken of definitief verwijderen en zelfs de waarden aanpassen.

Calendar 4

Tellers

U ziet alle tellers van elke werknemer. Op die manier kan u bijvoorbeeld het aantal genomen of nog te nemen vakantiedagen van iedereen controleren.

Rapporten

Salary Report 1

Situatie werknemer

Raadpleeg de berekende situatie voor elke werknemer sinds hun indiensttreding onder verschillende vormen (met name per burgerlijk jaar, per trimester of per maand).

Salary Report 2

Resultaat loonberekening

U kan lijsten opvragen van de door onze loonmotor berekende loonresultaten volgens uw criteria.

Salary Report 3

Exporteren van gegevens

Bewaar de resultaten van uw opzoekingen in Excel.

Toestand rekening aangeslotene

Account 1

Toestand rekening

Controleer in een oogopslag de staat van uw klantenrekening: een openstaand saldo? Een duplicaat van een factuur nodig? Deze module is er voor u.

Account 2

PDF documenten

Download facturen met één klik.

Gearchiveerde documenten consulteren

Archives 1

Gearchiveerde documenten

Met enkele klikken kan u alle documenten vinden die Group S heeft geproduceerd namens van uw onderneming.

Archives 1

Gearchiveerde documenten

Met enkele klikken kan u alle documenten vinden die Group S heeft geproduceerd namens van uw onderneming.

Archives 1

Gearchiveerde documenten

Download facturen met één klik.

contact

Meer informatie?

Ontdek onze andere applicaties

Documents

Elektronische verzending van de loonbrieven.

Leave Request

Online verlof aanvragen en goedkeuren.

logo Calendar