FR

 


Kostenberekening SWT - Simulatie

Periode:
Signaletiekgegevens  
Naam :
Burgerlijke staat :
  Geboortedatum : (dd/mm/jjjj)
Woonplaats in Gewest :
Gehandicapt ? :
Gezinslast :   HyperLink
Echtgeno(o)t(e)    HyperLink
  Gehandicapte echtgenoot invalide >= 66%
Aantal kinderen ten laste :   waarvan   gehandicapt 
Andere :   waarvan   gehandicapt  
65+ overgangsmaatregel :   waarvan   gehandicapt  
  65+ zorgbehoevend :
  Personeel gekend bij de RSZPPO? :   
Contracttype :  
  Paritair comité
  RSZ-kengetal
Voltijds / Deeltijds
Ma      Di      Wo      Do      Vr      Za      Zo
Uurrooster werknemer
  Referentie uurrooster
  Begindatum SWT : (dd/mm/jjjj) HyperLink
  Datum van de betekening van de opzeg of van het ontslag : (dd/mm/jjjj) HyperLink
  Type van onderneming HyperLink
 
Samenstelling van het loon
Basisbrutoloon   hl_aide_montants
   
Berekeningswijze   HyperLink
Percentage :   %
Aanvullend bedrag werkgever  
  Gewenste maandelijkse nettobedrag : (Wachttijd : 30 sec.)
  Type overeenkomst :  
   
 
 
 
 
 
De gemiddelde maandelijkse werkloosheidsuitkering   hl_aide_alloc
Aanvulling SWT betaald door een sociaal fonds   i_aide_complement
Compenserende bijdrage SWT voor RSZ        hl_aide_assurance

Bereken de kosten van het SWT.